តោះ…មកដឹងពីក្បួនរកចំណូលធំរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្ស Amazon

Amazon.com Inc. (AMZN) ជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយតាមអ៊ីនធរណេតដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក និងបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអាជីវកម្មជាច្រើនផ្នែក រួមទាំងប្រតិបត្តិ…