សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ​៖ តម្លៃដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់​គម្រោងផ្លូវ​ក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ មានទឹកប្រាក់ច្រើនជាង​តម្លៃ​សាង​សង់

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍតែងមានផលប៉ះពាល់ ហើយដើម្បីឱ្យផែនការអភិវឌ្ឍនោះកាន់តែប្រសើរ ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មិនថារដ្ឋ ឬឯកជននោះទេ ត្រូវផ្ដល់សំណងផលប៉ះពាល់…