ដំណាំក្រសាំងទាប ងាយដាំ ងាយថែទាំ និងផ្តល់គុណប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកទទួលទាន 

ក្រសាំងទាប ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលបងប្អូនខ្មែរយើងនិយមដាំនៅជុំវិញផ្ទះ ជាពិសេសនៅកន្លែងដីសើម និងត្រជាក់ ដោយសារតែវាងាយស្រួលដាំ ឆាប់បានផល និងអាចទទួល…