រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម ជួយខ្នះខ្នែងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារសាច់សត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុក

ក្រសួងកសិកម្ម នឹងចាត់ឱ្យមានការសិក្សាទីផ្សារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពពិតប្រាកដ និងបញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធលើវិស័យចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុក

របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្ម ៖ ទិន្នផលស្រូវឆ្នាំនេះមានការកើនឡើង ខណៈតម្លៃនៃការនាំចេញទទួលបានខ្ពស់

របាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានឱ្យដឹងថា គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី4 ខែមីនា ឆ្នាំ2021 ប្រជាកសិករបានសម្រេចលើការងារ