ក្រសួងការងារ ៖ វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម នឹងមានតម្រូវការទីផ្សារការងារខ្ពស់

តាមការព្យាករ ចន្លោះឆ្នាំ២០២៤-២០២៦​ខាងមុខ កម្ពុជាអាចនឹងបង្កើតការងារបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ២៣,៥ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

រយៈពេល៤៥ថ្ងៃ មានយុវជនចុះឈ្មោះបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស ជិត២ម៉ឺននាក់

រយៈពេល ៤៥ថ្ងៃ មានយុវជន-យុវនារី មកពី​គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងហានិភ័យ បានចុះឈ្មោះចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស ជិត២ម៉ឺននាក់

យុវជន-យុវនារី បានបន្តនាំគ្នាចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងកើនឡើងជាង ១៣ ៥០០នាក់

ការចុះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស នៅទូទាំងប្រទេស ក្រសួងទទួលបានយុវជន យុវនារីប្រមាណ ១៣,៥៨៧នាក់

រយៈពេលជិត១ខែ មានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស ជាង១ម៉ឺននាក់

ទើបតែរយៈពេលជិត ១ខែ មានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស ជាង១ម៉ឺននាក់ នៅទូទាំងប្រទេស

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងក្រសួងការងារ ព្រមទាំងសមាគមនិយោជកចំនួន១៨ ចុះ MOU ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យការងារ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា, ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាល និងវិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងសមាគមនិយោជកចំនួន១៨ ចុះ MOU រួមគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យការងារ

ទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៦ នឹងប្រារព្ធនៅសប្តាហ៍ក្រោយ ក្រោមប្រធានបទ “TVET ផ្តល់ជំនាញ និងការងារសមរម្យ”

ភ្នំពេញ – ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នឹងរៀបចំទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៦ ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣…

ស.ស.យ.ក និងក្រសួងការងារ ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ៣១មុខជំនាញជូនដល់ពលរដ្ឋទូទៅ

ក្រសួងការងារ បណ្តុះបណ្តាល និងវិជ្ជាជីវៈ បានសហការជាមួយសភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាហារូបករណ៍លើជំនាញចំនួន៣១មុខដល់ពលរដ្ឋ ជាពិសេស