សម្ដេចតេជោ ជំរុញឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នជ្រើសរើសស្ដ្រីចូលបម្រើការងារ ជាពិសេសតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបន្តរម្លឹកឡើងវិញដល់ក្រសួងស្ថាប័នជ្រើសរើសស្ដ្រីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្ដីរាជការ ជាពិសេសអាចឱ្យស្រ្ដី…