រយៈពេល៤ខែ​ដើមឆ្នាំ២០២៤​ CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគចំនួន​១២៨​គម្រោង​មាន​ទឹក​ប្រាក់ជាង ២,៥ពាន់លានដុល្លារ​

រយៈ​ពេល​៤ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាព​វិនិយោគ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​វិលរកសភា​ព​ល្អប្រសើរ​​វិញហើយ ដោយ​៤ខែនេះ ទទួលបានទុនវិនិយោគជាង២,៥ពាន់លាន

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់​ស្ដីពីការវិនិយោគដល់​វិនិយោគិន​ក្នុង និងក្រៅ​ប្រទេស​ ទាក់ទាញការ​វិនិយោគ​ទៅកាន់​​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាបាន​បន្ត​ផ្សព្វផ្សាយ​ពីច្បាប់​វិនិយោគ និងលក្ខខណ្ឌអំណោយផល​ដល់​បណ្ដា​វិនិយោគិន​នានា​ ដើម្បីចូលទៅ​បណ្ដាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ​