ទីផ្សារប្រេងឆៅអាចធូរស្រាលឡើងវិញ ខណៈថៅកែក្រុមហ៊ុនធំៗប្រកាសបង្កើនផលិតកម្ម

ទីបំផុតក្រុមប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងធំៗរបស់ពិភពលោកដែលមានរួមទាំង ExxonMobil, Chevron និងក្រុមហ៊ុនធំៗផ្សេងទៀតបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាមួយនៅក្នុងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុង…