ទីផ្សារកៅស៊ូកម្ពុជាកាន់តែទូលាយ ខណៈរោងចក្រផលិតកង់រថយន្តចំនួន៣នៅកម្ពុជាកំពុងមានដំណើរការយ៉ាងរលូន

រាជរដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញកសិកម្មកៅស៊ូ សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយមិនមែននាំចេញវត្ថុធាតុដើមទៀតទេ យើងចង់ធ្វើផលិត ផលសម្រេចនៅក្នុងស្រុកដើម្បីវិវត្តន៍ដំណាំកៅស៊ូ ឈានទៅដល់កម្រិតកសិឧស្សាហកម្ម