ក្រុមហ៊ុនប្រេងធំៗកំពុងប្រមូលលុយយ៉ាងច្រើន ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិថាមពល

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Business Insider បានរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនប្រេង Saudi Aramco ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក និងមានតម្លៃធំ…

ក្រុមហ៊ុនប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Saudi Aramco រកប្រាក់ចំណូលបានជិត៤០ពាន់លានដុល្លារត្រឹមត្រីមាសដំបូង

អារ៉ាប់ ៖ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Saudio Aramco បានធ្វើការបង្ហាញជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមត្រីមាស…