ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែន ៖ ខណៈពិភពលោកកំពុងលំបាកក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតអាវុធលោកខាងលិចកំពុងសម្ងំកើបលុយជិត២០០ពាន់លានដុល្លារ

បរទេស៖ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងដុនដាបវិបត្តិជាច្រើនកំពុងបន្តដោយសារបញ្ហាជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនដោយក្នុងនោះគិតត្រឹមវិបត្តិស្បៀងអាហារប៉ុណ្ណោះវាកំពុងបង្កផលលំបាកយ៉ាងច្រើនដល់តម្លៃទំនិញរបស់ពិភពលោកនិងជាពិសេសពលរដ្ឋអត់ឃ្លានជាច្រើនលាននាក់នៅតំបន់នានានិងច្រើនជាងគេនៅអាហ្វ្រិក…