ម្ចាស់ពានសហគ្រិនឆ្នើមចែករំលែកចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែង

ម្ចាស់ពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមវ័យក្មេងផ្នែកសង្គម អ្នកស្រី នុន ចាន់នី ចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកពាន។

អ្នកមានគ្រួសារគួរសិក្សាគន្លឹះទាំង ៥ នេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

ការមានគ្រួសារ និងចិញ្ចឹមកូនគឺត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ រាប់ចាប់តាំងពីការថែទាំកូន ការអប់រំ លំនៅឋាន និងអាហារ ថ្លៃការចិញ្ចឹមកូន ឬការចំណាយច្រើនផ្សេងៗ

អាជីវកម្មខ្នាតតូច គួរស្វែងយល់ពីគន្លឹះទាំង ៤ នេះ ដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ការបង្កើតមុខរបរមួយ ឬក្រុមហ៊ុនមួយមិនមែនជារឿងមួយងាយស្រួល ដូចអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនគិតនោះទេ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏លំបាកមួយចំនួន

ស្វែងយល់ពីគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែងមានក្តីស្រមៃចង់មានលំហូរសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងដៃ សម្រាប់ចំណាយលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំជាដើម

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីជួយសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ

ជាការពិតណាស់ ក្នុងឆាកជីវិតរបស់ម្នាក់ៗរមែងមានគោលដៅក្នុងការសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួន ពិសេសគឺសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែគោលដៅទាំងនេះតែងជួបបញ្ហា ដែលជាឧបសគ្គរារាំងមិនអាចឱ្យសម្រេចបាននូគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ

គន្លឹះទាំង ៧ យ៉ាងដែលអ្នកទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គួរយល់ដឹងពីការទុកដាក់ហិរញ្ញវត្ថុ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិត ជាពិសេសបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មី ប៉ុន្តែវាក៏អាចបង្កជាបញ្ហាផងដែរ ប្រសិនបើយើងរៀបចំទុក…