កសិករ​ខេត្ត​ព្រះវិហារនាំគ្នា​ដាំណាំគម្របដី​ ដើម្បីកែប្រែគុណភាពដីឡើងវិញ​ ធ្វើឱ្យ​ទិន្នផល​កើនឡើង​ខ្ពស់​

ដំណាំគម្របដីមានសារសំខាន់ខ្ពស់ចំពោះ​ការ​កែប្រែ​គុណភាពដែល​បាត់បង់​ឱ្យត្រលប់មក​រក​ដី​ដែលមានគុណភាព និងជីវជាតិឡើងវិញ​ជំរុញឱ្យ​ទិន្នផលកើនឡើង

អ្នកជំនាញ ៖ កសិករត្រូវស្វែងយល់ពីដំណាំគម្របដី ដែលអាចនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម

ដំណាំគម្របដី គឺជារុក្ខជាតិដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដើម្បីបន្ថយការហូរច្រោះដី ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពដី បង្កើនជាតិទឹក កម្ចាត់ស្មៅ ជួយកម្ចាត់សត្វល្អិត និងជំងឺ…