គម្រោង​ផ្លូ​វតភ្ជាប់​ខេត្ត​បាត់ដំបង-​សៀមរាប នឹងបង្កើន​សក្ដានុពល​ដល់​ទំនាក់ទំន​ងទេសចរ​និ​ងវិនិយោគ​ដល់​ខេត្ត​ទាំងពីរ​

ភ្នំពេញ ៖ គម្រោងសាងសង់ផ្លូវតភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តសៀមរាបប្រវែងប្រមាណជាង៧០គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបានក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនសិក្សាចប់សព្វគ្រប់ហើយតាំងពី…