កម្ពុជា គ្រោង​សិក្សាគម្រោងសាងសង់​ផ្លូវដែក​តភ្ជាប់ពី​ប៉ោយ​ប៉ែត​ទៅកាន់​ក្រុងបាវិត​

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងគោលបំណងជំរុញ និងតភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ាន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងសិក្សាសាងសង់ផ្លូវដែកថ្មីមួយពីប៉ោយប៉ែតទៅក្រុង…