គម្រោង​ព្រែកជីក​ហ្វូណន​តេជោ រំពឹងថា​នឹង​បើកការដ្ឋានសាងសង់នៅឆ្នាំក្រោយ​

ភ្នំពេញ ៖ គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ ដែលគ្រោងចំណាយទុនប្រមាណ១៧០០លានដុល្លារអាមេរិក រំពឹងថានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅឆ្នាំ២០២៤…