គម្រោងវិនិយោគចំនួន១៤ មានទំហំទឹកប្រាក់ ២១៣លានដុល្លារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាល

គម្រោងវិនិយោគចំនួន ១៤ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ ២១៣ លានដុល្លារ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

​ត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជា​ទទួលបានគម្រោង​វិនិយោគ​ចុះបញ្ជី​ចំនួន​១០៦​គម្រោង ​មាន​ទឹក​ប្រាក់២,២ពាន់​លានដុល្លារ​

​ត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជា​ទទួលបានគម្រោង​វិនិយោគ​ចុះបញ្ជី​ចំនួន​១០៦​គម្រោង ​មាន​ទឹក​ប្រាក់២,២ពាន់​លានដុល្លារ​

១៥ថ្ងៃដំបូងនៃខែកុម្ភៈ កម្ពុជាទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគចំនួន ២២ មានទុនជាង ៤៤៤លានដុល្លារអាម៉េរិក

១៥ថ្ងៃដំបូងនៃខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន២២ គម្រោង ដែលមានទុនវិនិយោគជាង ៤៤៤ លានដុល្លារអាម៉េរិក

៦ខែចុងក្រោយកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគ ១៧២គម្រោង ទុនវិនិយោគជិត៤ពាន់លានដុល្លារ

ក្នុងរយៈពេល៦ខែចុងក្រោយ កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន១៧២គម្រោង ដែលមានទុន​វិនិយោគជិត៤ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក

ខែមករា កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគ៣២ មានទុនវិនិយោគជាង១៨៧លានដុល្លារអាម៉េរិក

នៅខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន៣២ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង ១៨៧ លានដុល្លារអាម៉េរិក

ខែមករា កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រក្នុងទុន ៦០លានដុល្លារ ដោយខេត្តកំពង់ស្ពឺទទួល​បានគម្រោងច្រើនជាងគេ

ក្នុងខែមករានេះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ហៅកាត់ថា CDC បានអនុម័តគម្រោងបង្កើត រោងចក្រចំនួន ១០ គម្រោង ក្នុងទុនសរុបចំនួនជាង ៦០លានដុល្លារអាម៉េរិក និងអាចបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនប្រមាណជាង ១ម៉ឺននាក់…

១៥ថ្ងៃដំបូង ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគជាង ៦០លានដុល្លារអាម៉េរិក

រយៈពេល១៥ថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ហោះកាត់ថា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ​​ថ្មីៗមានទុនសរុបជាង ៦០​លាន​ដុល្លារអាម៉េរិក

ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាទាក់ទាញបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន ២៦៨ មានទុនសរុប ៤.៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ពេញមួយឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន២៦៨ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន៤.៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

អគារ​កម្ពស់ជិត៨០​ជាន់​នៅកម្ពុជា ​និង​ខ្ពស់ជាង​គេលំដាប់ទី​៨​នៅអាស៊ាន និង​លេច​រូបរាង​ឡើង​នៅឆ្នាំ២០២៨

កម្ពុជាចាប់ផ្ដើម​លេច​ចេញនូវ​អគារ​ខ្ពស់ៗ​កាន់តែច្រើន​នៅក្នុ​ងរយៈ​ពេលជាង​១ទសវត្សរ៍​ចុងក្រោយនេះ ដោយ​មានកា​រវិនិយោគពីវិនិយោគិនទាំង​ក្នុង និងក្រៅ​ប្រទេស

ក្នុងខែវិច្ឆិកា កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រ និងការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ៦០០លានដុល្លារ

កម្ពុជាតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានអនុម័តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រចំនួន ២០គម្រោង ក្នុងខែវិច្ឆិកា ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ៦០០លានដុល្លារអាម៉េរិក…