សញ្ញាវិជ្ជមាន​សម្រាប់ទឹក​ដីស្រុកល្វាឯម ក្រោយរដ្ឋាភិបាល​បង្ហាញទឹកប្រាក់​នៃការសាង់ស្ពាន​តភ្ជាប់ពី​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១​

ភ្នំពេញ ៖ ទឹកដីនៃស្រុកល្វាឯមនឹងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ និងអាចក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយអ៊ូអរនៅពេលអនាគត ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចសាងសង់ស្ពានឆ្លង…