កម្ពុជា​សម្រេច​បញ្ឈប់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​ន៍រោងចក្រ​ផលិត​អគ្គិសនី​ដុតធ្យូងថ្ម​មួយ​តម្លៃ ​១០០០លានដុ​ល្លារ​អាមេរិ​ក​ នៅ​ខេត្តកោះកុង​

ភ្នំពេញ ៖ គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍រោងចក្រ​អគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម​មួយនៅខេត្ត​កោះកុង តម្លៃ១ពាន់លានដុល្លារ​និងប​ង្កើត​​ការងារ​ប្រមាណ៣៦០​នាក់​ ….