ហាង​ឆេង​ដីធ្លីក្នុង​ខេត្តកែប ចាប់ផ្ដើម​កម្រើក​ឡើង​វិញ​​​​ ក្រោយគម្រោង​ព្រែក​ជីក​ហ្វូ​ណន​តេជោ​គ្រោង​សាងសង់​នៅចុងឆ្នាំនេះ

គម្រោងព្រែក​ជីហ្វូណន​តេជោ បានប្រកាស​ពីកាលបរិច្ឆេទ​សាងសង់ មានអ្នកស្វែងរកទិញដីធ្លីនៅក្នុង​ខេត្ត​កែប​កាន់តែច្រើន​ធ្វើ​ឱ្យចរន្ត​ទិញ​លក់​កើនឡើង​