អគ្គនាយកក្លឹបឆ្នេរស្អាតជាងគេលើពិភពលោកគាំទ្រកម្ពុជា និងសន្យាជួយផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរណ៍សុវត្ថិភាព

អគ្គនាយកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេលើពិភពលោក លោក ប្រ៊ុយណូ បូដាដ (Bruno BODARD) បានប្រកាសគាំទ្រការបើកទទួលទេសចរណ៍អាស៊ានឡើងវិញ ដែលជាពេលវេលាស័ក្តិសម…