ជិតដល់ចូលឆ្នាំហើយ គួរគិតគូរការលើខ្ទង់ចំណាយឱ្យបានច្បាស់លាស់ចៀសវាងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ពេលមកពីស្រុកវិញ

ភ្នំពេញ៖ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺពិធីបុណ្យជាតិធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងរៀងរាល់ខែមេសា ដែលថ្ងៃបុណ្យធំមានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ។ អំឡុងរយៈពេល…

ជិតដល់ចូលឆ្នាំចិនហើយ គិតគូរផែនការហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយផ្សេងៗ

ភ្នំពេញ៖ បុណ្យចូលឆ្នាំចិន ឬបុណ្យនានិទាឃរដូវ គឺថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏សំខាន់បំផុត សម្រាប់ជនជាតិចិន ឬបងប្អូនមានខ្សែស្រឡាយចិន។ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ត្រូវបានចាត់ទុក…

ជិតដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយ គួរគិតគូរការចំណាយឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយផ្សេងៗ

ភ្នំពេញ៖ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ គឺពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រជាជនខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកតែងប្រារព្ធធ្វើឡើងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីអំឡុងខែកញ្ញា រហូតដល់អំឡុខែតុលា…