គំនិតច្នៃប្រឌិត យកសំណល់ថង់ប្លាស្ទិក និងដបជ័រ ផលិតជាស្បែកជើងមួយគូតម្លៃជាង ១០០ដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មថ្មីមួយរបស់ឥណ្ឌា ដែលមានឈ្មោះថា Thaely បានអនុវត្តអាជីវកម្មកែច្នៃ ដោយយកសំណល់ប្លាស្ទិក និងដបជ័រ ផលិតជាស្បែកជើងប៉ាតា លក់បានមួយគូតម្លៃ

សិង្ហបុរី កំពុងបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងវិស័យ SMEs ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឲ្យកាន់រឹងមាំក្នុងសម័យកូវីដ

មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនៅតែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តផែនការជួយគាំទ្រទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដដែល ជាពិសេសអាជីវកម្មខ្នាតតូច…