គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីប្លែក ! យកសត្វចៀម និងពពែ បង្កើតជារបងធម្មជាតិការពារភ្លើងឆេះព្រៃ

អាមេរិក ៖ ឆ្នាំ២០២១ ជាឆ្នាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលរងការខូចខាត បង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបណ្តាលមកដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិភ្លើងឆេះព្រៃ…

គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីយកឧស្ម័នកាបូនិកទៅជាវត្ថុធាតុដើមជំនួសឲ្យស៊ីម៉ង់ត៍បាន

ក្រុមហ៊ុនបច្ចកវិទ្យាមួយរបស់អូស្ត្រាលីបានទាញយកឧស្ម័នកាបូនិកដែលត្រូវបានសាយភាយចេញពីសកម្មភាពឧស្សាហកម្មយកទៅបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងដុំថ្ម ដើម្បីផលិតជាវត្ថុធាតុប្រើប្រាស់