បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារពិភពលោក

បរទេស៖​ យោងទៅតាមប្រភពពី The Guardian បានរាយការណ៍ថា ផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរួមផ្សំជាមួយនឹងកង្វះខាតទឹកកំពុងគំរាមកំហែងដល់កសិកម្ម និង ស្បៀងអាហារពិភពលោក…

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង៤០លាននាក់កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទន្លេ Colorado

ទន្លេ Colorado គឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់ពលរដ្ឋជាង៤០លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន៧របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគនរតីដោយហូរកាត់ចំងាយជាង ៥០០ម៉ាល ឬ ជាង…

ការគំរាមកំហែងផ្នែកបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិ

ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាសាកលនឹងបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិ ហើយអាចបន្លាស់ទីអាស្រ័យរហូតដល់ប្រមាណ២០០លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០