ចុងភៅជប៉ុន ច្នៃ Zako fish ប្រភេទត្រីសំណល់ពីការនេសាទទៅជាអាហារដ៏មានតម្លៃ និងមានទីផ្សារខ្ពស់

តូក្យូ ៖ ជប៉ុនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានសកម្មភាពនេសាទត្រីសមុទ្រខ្លាំង និងមានប្រវត្តិរាប់រយឆ្នាំមកហើយដោយសារតែភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនស្ថិតនៅលើដែនដីកោះ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy