រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ បង្ហាញតំបន់កម្សាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងទាក់ទាញ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ បានបង្ហើបឱ្យដឹងថា យោងតាមអ្វីដែលក្រសួងទេសចរណ៍ បានសង្កេតឃើញ ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១មក គឺមានការរំពឹងទុកថា នឹងមានទេសចរជាច្រើន…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy