ការបើកច្រកព្រំដែនថ្មីៗជាមួយប្រទេសជិតខាងជួយជំរុញឱ្យតម្លៃដីធ្លីតំបន់នោះមានកំណើន

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងគោលបំណងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមជាមួយប្រទេសជិតខាង កម្ពុជាបានឯកភាពក្នុងការបើកច្រកព្រំដែនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសព្រំដែនកម្ពុជា ថៃ និងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម…

រដ្ឋាភិបាលនឹងសាងសង់ច្រកព្រំដៃនកម្ពុជា-ថៃ ថ្មីមួយទៀត ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី និងមានក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនជាសេនាធិការ បានរៀបចំផែនការបង្កើតច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃថ្មី…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy