ជាងជួសជុល និងលក់ទូរស័ព្ទមួយតឹក និយាយពីការរកបានចំណូលបានច្រើនគួរសមនៅផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ

ជាងជួសជុល និងបិតស្គ្រីនទូរស័ព្ទម្នាក់ក្នុងចំណោមជាងជាច្រើននាក់ទៀតដែលកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងជំនាញរបស់…