តស់!​ ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់ប្រាក់រៀល “រូបិយប័ណ្ណជាតិ”

ប្រាក់រៀល គឺជារូបិយប័ណ្ណជាតិតំណាងប្រទេសកម្ពុជា ពីព្រោះប្រាក់រៀលបានជួយលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណជាតិ។ ប្រាក់រៀលកសាងជំនឿទុកចិត្ត ជំរុញសាមគ្គីភាព និងបណ្តុះការបង្រួបបង្រួម និងស្មារតីជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេស

វិស័យមូលបត្រចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

វិស័យមូលបត្របាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរ និងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្ន

សារព័ត៌មានជប៉ុន ៖ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់កម្ពុជាជួយលើកកម្ពស់រូបិយវត្ថុជាតិ និងការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក

សារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជប៉ុន NHK WORLD-JAPAN កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ បានចុះផ្សាយថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាធនាគារកណ្តាលដំបូងក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ចុងខែមករានេះ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុប ៦០ ម៉ឺននាក់ ខណៈចរន្ដភ្ញៀវអន្តរជាតិកំពុងរើបឡើងវិញ

(ភ្នំពេញ)៖ សប្ដាហ៍នៃចុងខែមករា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣-២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុប៦០៦,១៧៥នាក់ និងភ្ញៀវបរទេស ៤៩,៥៩២ នាក់។ នេះបើតាម…