រយៈពេល១​១​ខែ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​ ​ចំណូល​ពី​កា​រលក់​សំបុត្រទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរបានជិត៣៣ លានដុល្លារ

ភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញសំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ មាន ៦៩៩ ៩៩៦ នាក់ដោយរកចំណូលពីការលក់សំបុត្របានចំនួន ៣២ ៥៤៦ ៨៤៧ដុល្លារ