ដើមទុនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយលើកកម្ពស់ជីភាពប្រជាពលរដ្ឋ

ដើមទុនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយលើកកម្ពស់ជីភាពប្រជាពលរដ្ឋឱ្យប្រសើរឡើង តាមរយៈការជំរុញឱ្យមានលទ្ធភាពពង្រីកមុខរបររកស៊ី ក្រោយពីទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការជួយជំរុញឱ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើង

ការប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ បានជួយជំរុញឱ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើង ល្គឹកណាប្រជាជនមានការរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ និងប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ

ការប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយគោលដៅច្បាស់លាស់នឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារ

ការប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ អាចជួយពង្រីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

ការប្រើប្រាស់កម្ចីចំគោលដៅជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពប្រសើរឡើង

កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំគោលដៅ បានជួយបង្កើនចំណូល និងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារ មានលទ្ធភាពទិញនូវលំនៅឋានសមរម្យ ព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនផងដែរ

ការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំព្រៃបានត្រឹមត្រូវ អាចផ្ដល់ផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងជួយដល់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍

អ្នកយកឃ្មុំត្រូវដឹងពីរបៀបប្រមូលទឹកឃ្មុំព្រៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ ទើបអាចទទួលបានអនុផលនេះប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងទាញយកផលជួយដល់ជីវភាពក្នុងសហគមន៍។

កាន់តែប្លែក ជាមួយម៉ាកសម្លៀកបំពាក់ក្នុងស្រុកច្នៃម៉ូដពីក្រមា និងអាចជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍ទៀតផង

សំណាងហ្វេស្សិនប្រេន ជាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់មួយ បានចេញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បែបថ្មី ច្នៃពីក្រមាស្អាតប្លែក ថែមទាំងជាផ្នែកមួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

គម្រោងស្រូវក្រៀល ជួយទាំងសត្វក្រៀល និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្នុងតំបន់

ស្រូវក្រៀល ជាគម្រោងមួយបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ និងហានិភ័យផ្សេងៗទៅលើជីវៈចម្រុះ ពិសេសសត្វក្រៀល និងជួយលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរួមចំណែកជួយលើកម្ពស់ និងសម្រួលដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាបានទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) ចុងក្រោយ ដែលបាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ…

ការអភិរក្សឃ្មុំព្រៃ និងមុខរបរចិញ្ចឹមឃ្មុំនឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋាន

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិរក្សឃ្មុំព្រៃ ការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ការយកទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលផ្សេងៗពីឃ្មុំ នឹងក្លាយជាជម្រើសមុខរបរមួយ ជួយដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋាន…