ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះធ្វើឱ្យចំនួនសម្បុកសត្វ និងកូនសត្វស្លាបកម្រៗនៅតំបន់ព្រៃឡង់មានការកើនឡើង

ព្រះវិហារ ៖ សម្បុកសត្វស្លាបសរុបចំនួន ១៧៤ និងកូនចំនួន ២៩២ក្បាល ដែលសុទ្ធជាប្រភេទសត្វកម្រ ត្រូវបានការពារក្រោមកម្មវិធីការពារសម្បុកសត្វស្លាបនៅខេត្តព្រះវិហារ គាំទ្រដោយគម្រោង USAID…

វេទិកាកេសរកូលជាតិ បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍ ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមសហមគមន៍មូលដ្ឋាន

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិរក្សកេសរកូល សុខ អាន ភ្នំគូលែន គឺជាបំណែកមួយនៃការស្តារសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញ…….

កម្ពុជាសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃ និងជីវៈចម្រុះប្រភេទកម្រលើពិភពលោកជាច្រើន

កម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះ ដែលរហូតមកទល់ពេលនេះ ជីវៈចម្រុះចំនួន ៦ ១៤៩ ប្រភេទត្រូវបានកត់ត្រា

AMS ECONOMY
@amseconomy