រដូវកាលនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ជាពេលដែលមានតម្រូវការជ្រូកខ្វៃខ្ពស់បំផុត

ចូលឆ្នាំចិន ជារដូវដែលអាជីវករលក់ជ្រូកខ្វៃ និងទាខ្វៃមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំង និងអាចទទួលបានអតិថិជនច្រើនជាងពេលធម្មតា ដែលភាពច្រើនតែងទទួលបានការកុម្ម៉ង់ទុកសម្រាប់សែន

អាជីវកម្មខ្វៃជ្រូកកណ្តុរ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបំពេញតម្រូវការក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន

ភ្នំពេញ ៖ ពិធីសែនបុណ្យចូលឆ្នាំព្រពៃណីចិន ជាពិធីមួយដែលបងប្អូនខ្មែរភាគច្រើនកាត់សែស្រឡាយចិនតែងតែប្រារព្ធឡើងយ៉ាងពិសេស ជាមួយនឹងការជួបជុំបងប្អូនសាច់ញាតិ…