ការចូលរួមអនុវត្តតាមគោលការណ៍ «៤ក» ឬ 4R ស្មើនឹងជួយជ្រោមជ្រែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការពារបរិស្ថាន

បច្ចុប្បន្ននេះ ពិភពលោកចំពោះមុខ បញ្ហាកាកសំណល់ គឺជាវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងមានភាពខាតបង់ច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំសំរាមដល់ទៅ ២,០១ពាន់លានតោន…

សហគ្រិនកម្ពុជាបានបញ្ចេញកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីជ្រោមជ្រែងម្ចាស់អាជីវកម្ម Start up និងអ្នកប្រកបរបរខ្នាតតូច

បន្ទាប់ពីទទួលរងនូវការបោកបក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយរលកកូវីដ-១៩ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហាក់ចាប់ផ្ដើមកម្រើកខ្លួន និងទប់ជំហរឡើងវិញតាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗជាច្រើន ដោយក្នុង…