បាតុភូតធម្មជាតិនៅប្រទេសឈីលី បាក់ស្រុតដីក្លាយជាប្រហោងយក្សជម្រៅជាង២០០ម៉ែត្រ

អជ្ញាធរនៃប្រទេសឈីលីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះបានចាប់បើកការស៊ើបអង្កេតមួយក្រោយបាតុភូតធម្មជាតិដ៏ចម្លែកដែលបានបាក់ស្រុតដីបង្កើតបានទៅជាប្រហោងដ៏ធំមួយទំហំដល់ទៅ២៥ម៉ែត្រ…