កម្ពុជារកចំណូលបានជាង ៣០៤លានដុល្លារពីការនាំចេញកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូក្នុងរយៈពេល ៨ខែ ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជារកចំណូលបានជាង៣០៤លានដុល្លារ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ ពោល គឺមានការកើនឡើងចំនួន១,៤៥៣តោន…

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង ១៧០លានដុល្លារពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេល៥ខែ ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង ១៧០លានដុល្លារ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍…

ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជានាំចេញឈើកៅស៊ូ និងជ័រកៅស៊ូ មានតម្លៃជិត១០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានចម្ការកៅស៊ូនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានឱ្យដឹងថា ចំណូលការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូសរុបគិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២នេះ…

ផលិតកម្មដំណាំកៅស៊ូ និងទិន្នផលក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១ កើនឡើងតិចតួច

នៅក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ ទិន្នផលនៃកៅស៊ូ រួមមានជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូកម្ពុជាមានការកើឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹង…