កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការស្វាគមន៍វិនិយោគិនបរទេសចូលមកនៅដើមឆ្នាំក្រោយ

ភ្នំពេញ ៖ វិបត្តិកូវីដ-១៩ រយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ បានធ្វើឱ្យការវិនិយោគពីបរទេសនៅកម្ពុជាមានការថមថយ ហើយរំហូរវិនិយោគិនបរទេសចូលមកកម្ពុជាក៏មានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែរ។ ប៉ុន្តែ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy