កម្ពុជា – ចិន ចុះអនុស្សរណៈជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម និងបង្កើនការវិនិយោគ

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានជំរុញលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនចិនបណ្តាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា ដែលជាទីតាំងដ៏សមស្របបំផុត ដោយកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ មានស្ថិរភាពនយោបាយ កម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេង