អឺរ៉ុបសម្រេចចិត្តដើរថយក្រោយចំពោះបញ្ហា Climate Change, តើអ្នកណាខ្លះគាំទ្រ អ្នកណាខ្លះប្រឆាំង?

បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅតែជាការងាររួមដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកដើម្បីគេចចេញពីការកើនឡើងកំដៅ និងវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគត ខណៈដែលបណ្តាប្រទេស…