តោះ ! មកដឹងពីប្រវែងផ្លូវ ស្ពាន ដែលស្ថាបនារួច និងគម្រោងដែលកំពុងសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ក្រសួងបានស្ថាបនា និងសាងសង់ផ្លូវជាតិកម្រិត១ ចំនួន៩ខ្សែ មានប្រវែងសរុប ២ ២៥៤គ.ម ដោយបានក្រាលកៅស៊ូ និងបេតុងសម្រេចបាន១០០%,

ចិន នៅតែជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ចិនគឺនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ហើយបានក្លាយជាគោលដៅនាំចេញអង្ករ និងចេកដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ជាក់ស្ដែងភាគីទាំងពីរបានសម្រេចគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្ម…

ធនាគារពិភពលោក ជំរុញភាពជាដៃគូជាមួយកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារពិភពលោកដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសំខាន់របស់កម្ពុជាបានប្តេជ្ញា និងជំរុញភាពជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ និងធានាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រកប…

រាជរដ្ឋាភិបាលប្រើឥណទានសម្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាង ១៥ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ភ្នំពេញ ៖ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ រហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលឥណទានសម្បទានជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួន ១៥,៥៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក…

អង់គ្លេសនឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញមកកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើឱ្យវិស័យបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិកាន់តែប្រសើរ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកំមិនវ៉ែល និងអភិវឌ្ឍន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេស ឯកឧត្តម ដូមីនិក រ៉ាអាប់ (Dominic Raab) បានគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ មិត្តភាព និងភាពជាដៃគូ…