កម្ពុជា – ​​អាមេរិក​ ​ គ្រោងប្រើយន្ត​ការ​រួមដោះស្រាយ​កង្វល់​អ្នក​វិនិយោគ ខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មមានកំណើនឡើងវិញ

តាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈពេល៥ខែដើមឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាប្រមូលប្រាក់បានជាង ៣,៤ពាន់លានដុល្លារពីការនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារអាមេរិក