សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កម្ពុជាបានបង្កើនការចូលរួមដោះ​ស្រាយ​បញ្ហាប្រឈមបរិស្ថានសកល និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានថ្លែងថា កម្ពុជាបានខិតខំបង្កើនការចូលរួមជាលំដាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបរិស្ថានសកល…