សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កម្ពុជាចាត់ទុកឌីជីថលរូបនីយកម្ម ជាការងារអាទិភាពដើម្បីកសាងរដ្ឋាភិបាល ឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកឌីជីថលូបនីយកម្មក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន….

ឌីជីថលូបនីយកម្មអាចជួយឱ្យអាស៊ានទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរឹតតែងាយស្រួលជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ច

យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា ឌីជីថលូបនីយកម្មអាចជួយឱ្យសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ានមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ…

ឌីជីថលូបនីយកម្ម បាន​ក្លាយជា​កាតាលីក​​ដ៏សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ទេសចរណ៍

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានលើកឡើងថា ស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលនៃការវិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងការកើនឡើងនៃតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ឌីជីថលូបនីយកម្ម…