ឌូបៃ បើកដំណើរការកសិដ្ឋានដាំដំណាំមិនប្រើប្រាស់ដី ឬអ៊ីដ្រូប៉ូនិច ធំបំផុតលើពិភពលោក

កសិដ្ឋានបែបអ៊ីដ្រូប៉ូនិច Bustanica នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃ ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះ និងបានជាប់ឈ្មោះជាកសិដ្ឋានដែលមិនប្រើប្រាស់ដីដាំដំណាំដែលធំជាងគេបំផុត…