កម្ពុជា-វៀតណាម គ្រោងបើកច្រកទ្វារអន្តរជាតិ និងបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមានទំហំជាង១០០០ហិកតា

ត្បូងឃ្មុំ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់ថា សម្តេចបានចុះហត្ថលេខា ដោយរក្សាទុកដីនៅតំបន់ X១៦ ជាង១ ១៧៦ហិកតា ដើម្បីធ្វើជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូរ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy