តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីមួយទៀតទំហំ ២១០ ហិកតា នឹងបង្ហាញខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាជាសេនាធិការ បានសម្រេចឱ្យក្រុមហ៊ុនចិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកវិនិយោគរួមគ្នា និងសាងសង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីមួ…

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុកំពុងគាំទ្រសង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រ សហគ្រាសជាង១៧០

នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានទាំងគម្រោងរោងចក្រផលិតសំបកកង់ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD…

ក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan ទិញសញ្ញាប័ណ្ណគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ

ភ្នំពេញ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ បន្តលក់សញ្ញាប័ណ្ណមានបុគ្គលធានាជាបន្តបន្ទាប់ដល់ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី០៤ មេសា ២០២២…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy