បណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចាប់ផ្តើមរៀបចំបើកដំណើរការវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញជាបណ្តើរៗ

បន្ទាប់ពីវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី៤០ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy