សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់វៀតណាមកំពុងស្ទុះទៅកាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ក្នុងតំបន់

វៀតណាម បាន និងកំពុងរត់តាមពីក្រោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលធំជាងគេបំផុតធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុង

ក្រុមហ៊ុនធំ មីយ៉ាន់ម៉ា ប្រកាសពីការចូលខ្លួនមកកាន់កម្ពុជា ខណៈនៅប្រទេសខ្លួនមានភាពប្រឈមខ្ពស់

ក្រុមហ៊ុន ERA ដែលមានប្រភពនៅប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា បានប្រកាសបើកដំណើរការការិយាល័យ និងប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃ ឡាវ វៀតណាម និង កម្ពុជា ក្នុងពេលឆាប់ៗ

AMS ECONOMY
@amseconomy