ត្រីកំពតទឹកប្រៃនៅជប៉ុន មានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ និងមានតម្លៃជាង ២៦០ដុល្លារក្នុង១គីឡូក្រាម

ជប៉ុន ៖ មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ច្បាស់ហើយអំពីប្រភេទត្រីកំពតទឹកប្រៃដែលជាទូទៅហាក់មិនត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាអាហារទទួលទាននោះឡើយដោយសារតែសារភាគច្រើន…

AMS ECONOMY
@amseconomy